Billeder

Hjælp Arkivet...

Af og til får arkivet indleveret fotos, som hverken giver eller vi rigtig ved noget om. Nogle gange har vi ganske få oplysninger, andre gange slet ingen. I denne webudstilling har vi fundet en del af dem frem i håb om, at I derude kan hjælpe med flere oplysninger. Skulle du spotte et billede eller to, hvor du kan supplere med information, så send en mail til jellingarkiv@vejle.dk. Husk at notere B-nummeret sammen med dine oplysninger

Andreas Edsen-Johansen (1862-1957)

Andreas Edsen-Johansen blev født 1862 - lige syd for den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland. Det var ikke store kår, han voksede op i. Edsen-Johansen mistede sin mor som dreng måtte tidligt ud som vogterdreng på en stor gård. Som ung kom han i tømrerlære i Aalborg. Her boede han hos en farbror, der var skolelærer, og mon ikke det har inspireret ham til at gå i gang med samme fag? I hvert fald blev han i 1882 elev på Vallekilde Højskole og var derefter friskolelærer på Fyn i nogle år. Jelling møder Edsen-Johansen første gang i 1887, hvor han bliver elev på Jelling Seminarium. Herefter er han lærer først i Ærøskøbing, siden i Silkeborg, før han i 1904 bliver ansat som førstelærer i Jelling. Edsen-Johansen var kreativ og kunstnerisk. Han var ferm til at arbejde med træ og havde poetiske evner. I dag kender vi ham i Jelling bedst for de akvareller, han lavede – med klassiske Jellingmotiver. Denne webudstilling er et udpluk af akvarellerne, hvoraf mange er en del af arkivets samling. Edsen-Johansen døde i 1957 i en alder af 94 år.

Skoleliv

2014 er et mærkeår for Danmarks skoler. I år er det nemlig 200 år siden, at Frederik den 6. underskrev en række anordninger, der siden er blevet tolket som undervisningspligtens indførelse. Der er sket meget på skoleområdet i de efterfølgende 200 år, men vi behøver nu heller ikke bevæge os vældig meget tilbage i tid, før alting så anderledes ud. I Jellings arkiv har vi mange billeder fra både Jelling og omegns skoler - dem kan man se et lille udpluk af i denne lille webudstilling. De fleste billeder, vi har, er klassiske klassebilleder. Vi kunne godt tænke os flere billeder fra undervisning eller skolegård. Så skulle du sidde inde med noget i den retning, hører vi gerne fra dig.