Om arkivet

Lokalhistorisk Arkiv i Jelling drives som en afdeling af Vejle Stadsarkiv

Arkivet har lokaler på 1. sal i Byens Hus:
Møllegade 10, 7300 Jelling.
Åbningstid er tirsdag 10-14
Arkivleder: Karin Conradsen
Tlf: 76 81 20 13
E-mail: jellingarkiv@vejle.dk

Arkivets formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og på forsvarlig vis opbevare dokumenter, billeder, lyd- og billedoptagelser m.v. fra arkivets dækningsområde, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkivers regler. Arkivets dækningsområde er Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel sogne.

Arkivet arbejder tæt sammen med Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel sogne. Foreningen har siden 1999 udgivet årsskriftet Svundne Tider, og desuden arrangerer foreningen udflugter og foredrag. Se mere om foreningen på hjemmesiden.